Fire works

Our company can perform various fire works. The information about fire works we do is provided belove. Regrettably, the information can be found only in Lithuanian language. For the specific information, you can contact us and we will answer your questions.

1. Pilnas šilumokaičio išardymas/surinkimas, vamzdinių pluoštų demontažas-montažas ekstraktoriaus pagalba;
2. Vamzdinių pluoštų, paskirstymo kamerų, gaubtų, dangčių, rietinių pertvarų remontas;
3. Atlikti šaltus įsipjovimus į technologinius vamzdynus, įrenginius;
4. Atvamzdžių gamyba, privirinimas HB šaltai įpjovai atliekant suvirinimo darbus;
5. Aparatų ,vamzdynų praleidimų šalinimas montuojant (bandažus)sandarinimo dėžes suvirinimo būdu;
6. OA,AK aušintuvų remontas, vamzdinių pluoštų remontas;
7. AV,TK,SK remontas, vamzdinių pluoštų remontas;
8. Rezervuarų vakuumavimas;
9. Flanšinių sujungimų užveržimo momento nustatymas, praleidimo pašalinimas;
10. Vamzdynų jų atkarpų demontažas po remonto HB, pridavimas TPT,TUV montažas;
11. Smulkus technologinių slėginių aparatų, vamzdynų remontas atliekant suvirinimo darbus:
       a) suvirinimo siūlių remontas pagal techninio patikrinimo aktą(patvirtintą schemą),
       b) brokuotų atvamzdžių pervirinimas nipoletais, veldoletais, cokoletus,
       c) seno tipo ventilių pervirinimas naujais;
12. Techninės,remontinės dokumentacijos ruošimas;
13. Naftos gaudyklių, nusuodintuvų, flotatorių, aratenkų, grandininių transporterių remontas.

All the works are done qualitively with the highest-tech equipment.

virinimas

All rights reserved © 2016 JSC "Nafmera"